Varing
stran nazaj | tiskanju prijazno | na dno 
 
 
VARING
Služba za varstvo pri delu

Anton Fabjan s.p.
Ulica Slavka Gruma 100
8000 Novo mesto

tel.: 07 / 39-34-990
fax: 07 / 39-34-992
GSM: 041 673 455
e-mail: info@varing.si
 
 

Število obiskovalcev: 411620

 

 

 

POSVET: odgovornost vodilnih in vodstvenih delavcev za varnost in zdravje pri delu in varstva pred požarom

Datum objave: 9. november 2007

 

 USPOSABLJANJE IN POSVET bo v četrtek, 22.11.2007, v konferenčni dvorani ŠPORT HOTELA NA OTOČCU s pričetkom ob 10.00 uri.

 

Direktorjem in ostalim vodstvenim delavcem Dolenjske, Bele Krajine in Posavja, ki se zavedajo pomembnosti zagotavljanja varnega in zdravega delovnega mesta in hkrati želijo opraviti obvezno usposabljanje v skladu s 15., 23. in 24. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS, št.56/99),  20. členom Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l. RS, št.71/93) in 7. členom Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l. RS, št.105/06)

 

Cilj posveta:

Pooblaščeni strokovni delavci varnosti in zdravja pri delu, združeni v Medobčinskem društvu varnostnih inženirjev Novo mesto, ki deluje na področju Dolenjske, Bele Krajine in Posavja, skupaj z republiško inšpekcijo ugotavljamo, da usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom, ki se izvaja v njihovih podjetjih pogosto ne zajema vsebin, ki so pomembne za vodstvene delavce. Veliko pa jih tudi ne opravlja obveznega periodičnega usposabljanja. Zakon o varnosti in zdravju pri delu in Zakon o varstvu pred požarom nalagata delodajalcu vrsto kompleksnih in poglobljenih obveznosti ter odgovornosti, zato je usposabljanje tudi za management ne samo po zakonodaji obvezno, pač pa tudi priporočljivo.

 

Glavni republiški inšpektor za delo, mag. Borut Brezovar bo predstavil obveznosti in odgovornosti delodajalca pri zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev ter kakšne so sankcije, če obveznosti niso izpolnjene.

 

Glavni republiški inšpektor za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami pa bo predstavil obveznosti in odgovornosti delodajalca pri zagotavljanju požarne varnosti s poudarkom na novostih, ki jih prinaša novi Zakon o varstvu pred požarom in novi Pravilnik o  požarnem redu.

 

Varnost in zdravje postajata vse pomembnejši vrednoti, ki vplivata na kakovost življenja in dela in se odražata v kakovosti in ekonomičnosti poslovanja. Živimo v času, v katerem so spremembe na vseh področjih življenja in dela hitrejše kot kadarkoli doslej, kar se odraža tudi na področju varnosti in zdravja pri delu.

 

Kotizacija znaša 130,00 EUR za udeleženca

V kotizacijo je vključen hladno - topli napitek med odmorom in kosilo.

Kotizacijo nakažite pred začetkom posveta na račun MDVI Novo mesto na številko transakcijskega računa pri A Banki Novo mesto:

05100-8010659710, s pripisom usposabljanje na Otočcu 11- 07

Plačilo kotizacije dokažite s kopijo potrdila pri registraciji udeležencev na dan posveta.

Plačate jo lahko tudi z gotovino pred začetkom posveta na Otočcu.

 

 

Prijavnice za posvet pošljite najkasneje do 20. 11. 2007 na naslov:

MDVI Novo mesto, p.p. 368, 8001 Novo mesto ali po faksu: 33 25 968

 

Informacije:

tel: 031-366-363 MIRO ŠKUFCA

tel: 041-671-461 MARJAN ŠMALC

PROGRAM:

09.45-10.15 Sprejem udeležencev

10.15 Uvod in pozdravni nagovor

10.20-11.40 mag. Borut BREZOVAR, univ. dipl. iur,
glavni inšpektor RS za delo

  •  Zakon o varnosti in zdravja pri delu
  • Odgovornost lastnika oz. vodilnega delavca za zagotavljanje varnosti in zdravju pri delu,
  • Poškodbe pri delu in odškodninski zahtevki
  • Razprava

11.40 - 12. 15 mag. Suzana Jarc; OE Novo mesto, ZZZS

  • refundiranje stroškov zdravljenja po poškodbah pri delu

12.15-12.30 Odmor

12.30-12.50 Branko KOšir, var. inž.

  • industrijska higiena, pomen urejenosti delovnih mest

12.50-13.40     g. Milivoj DOLŠČAK, univ. dipl. org. d., glavni inšpektor RS za varstvo pred   naravnimi in drugimi nesrečami

  • Zakon o varstvu pred požarom - novosti,
  • Požarni red- novosti
  • Pravice in dolžnosti vseh zaposlenih
  • Najpogostejši vzroki za nastanek požara

13.40- 15.00     kosilo z Zaključkom in analizo posveta

četpetsob
23°C26°C
7°C9°C
Napoved >>>

Novice:


Novi predpisi iz varstva pred požarom->Preberite

Vse gradivo (c) Varing | Spletne rešitve (c) Copyright T-media d.o.o. stran nazaj | tiskanju prijazno | nazaj na vrh