Varing
stran nazaj | tiskanju prijazno | na dno 
 
 
VARING
Služba za varstvo pri delu

Anton Fabjan s.p.
Ulica Slavka Gruma 100
8000 Novo mesto

tel.: 07 / 39-34-990
fax: 07 / 39-34-992
GSM: 041 673 455
e-mail: info@varing.si
 
 

Število obiskovalcev: 463251

 

 

 

Obvestilo strankam VARING-a, ki imajo podpisano pooblastilo za leto 2007

Datum objave: 1. februar 2007

Št. obvestila: 02/07

Datum izdaje: 1.2.2007

  • 1. NOVI OBRAZEC ZA PRIJAVO POŠKODBE PRI DELU, ER-8


Obveščamo Vas, da je od 1. 1. 2007 v uporabi nov obrazec PRIJAVA POŠKODBE PRI DELU, ER-8
Stari obrazci R8 (zelene barve) se ne uporabljajo več, zato predlagamo, da morebitne zaloge le-teh odvržete in jih nadomestite z novim obrazcem, ki  ga najdete tudi na spletnih straneh.(http://www.ivz.si/index.php?akcija=novica&n=103).
Novi obrazci se izpolnjujejo s pomočjo šifranta-navodila, ki ga prav tako prilagamo dopisu, oz. ga lahko najdete na naši spletni strani. Originalni obrazec ER-8 lahko dobite na sedežu VARINGA ali ga kupite v trgovinah s pisarniškim materialom.
Prvi del novega obrazca R8, je popolnoma identičen obrazcu »PRIJAVA POŠKODBE PRI DELU NA INŠPEKCIJO ZA DELO«, ki ga mora delodajalec takoj posredovati pristojni inšpekciji za delo, zato je potrebo uskladiti izpolnjevaje obeh obrazcev.
Predlagamo, da nas v primeru poškodbe pri delu, takoj POKLIČETE in Vam damo nadaljnje napotke.

 

  • 2. NOVI PRAVILNIK O ORGANIZACIJI, MATERIALU IN OPREMI ZA PRVO POMOČ NA DELOVNEM MESTU


Konec decembra 2006 je stopil v veljavo nov Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu (Ur. l. RS št. 136/06).
Omenjeni pravilnik je prinesel kar nekaj novosti, med katerimi sta bistveni usposabljanje zaposlenih in omarica za prvo pomoč.
Usposabljanje zaposlenih za nudenje prve pomoči - delodajalec mora zagotoviti, da je v vsaki krajevno ločeni enoti in vsaki delovni izmeni prisoten vsaj en delavec, ki je usposobljen za izvajanje prve pomoči, oz. dodatno tam kjer je tveganje za nastanek nezgod pri delu povečano, usposobljen en delavec na vsakih 20 delavcev. Delodajalec mora zagotoviti, da je vsak delavec seznanjen s tem, kateri delavci so usposobljeni za izvajanje ukrepov prve pomoči.
Usposobljeni delavci za nudenje prve pomoči morajo izpit iz prve pomoči obnavljati vsakih pet let.
Pomembno je vedeti tudi, da se šteje kot usposobljeni delavec za nudenje prve pomoči, vsak zdravstveni delavci, pripadnik enot za prvo pomoč Civilne zaščite ter delavec, ki je v zadnjih petih letih opravil izpit iz prve pomoči za voznike motornih vozil. Navedeno je potrebno dokazovati s pisnim dokazilom.
V kolikor nimate delavcev, ki so usposobljeni za nudenje prve pomoči kot zahteva nov pravilnik se lahko to usposabljanje naredi pri nas s predhodno prijavo.
Omarico za prvo pomoč mora imeti vsak delodajalec, število omaric pa se določi glede na število zaposlenih. Vsak delodajalec, mora na delovnih mestih »z nizko stopnjo tveganja« za nastanek poškodb in zdravstvenih okvar zagotoviti eno omarico za prvo pomoč na 50 zaposlenih delavcev oz. na vsako delovno izmeno. V primeru delovnih mest »z večjo stopnjo tveganja« pa mora vsak delodajalec zagotoviti eno omarico za prvo pomoč na 20 delavcev oz. na delovno enoto.
Še vedno imate lahko v uporabi staro omarico prve pomoči, vendar morate vsebino omarice prilagoditi zahtevam novega pravilnika ter dodati na vidno mesto zunaj omarice nalepko, kjer je napisano:

 

  • - telefonska številka centra za obveščanje
  • - naslov in telefonska številka pooblaščenega zdravnika
  • - naslov in telefonska številka najbližjega zdravstvenega zavoda
  • - ime in delovno mesto delavca, usposobljenega za nudenje prve pomoči

Omenjeno nalepko lahko izdelate sami ali pa jo naročite pri nas, prav tako omarico za prvo pomoč.
V kolikor imate dodatna vprašanje nas pokličite, sicer pa se Vam zahvaljujemo za sodelovanje in Vam želimo VARNO in uspešno DELO.

 

četpetsob
23°C26°C
7°C9°C
Napoved >>>

Novice:


Novi predpisi iz varstva pred požarom->Preberite

Vse gradivo (c) Varing | Spletne rešitve (c) Copyright T-media d.o.o. stran nazaj | tiskanju prijazno | nazaj na vrh