Varing
stran nazaj | tiskanju prijazno | na dno 
 
 
VARING
Služba za varstvo pri delu

Anton Fabjan s.p.
Ulica Slavka Gruma 100
8000 Novo mesto

tel.: 07 / 39-34-990
fax: 07 / 39-34-992
GSM: 041 673 455
e-mail: info@varing.si
 
 

Število obiskovalcev: 463218

 

 

 

Dopolnjen seznam storitev, ki ji izvaja podjetje VARING

Datum objave: 2. januar 2007

1. TEORETIČNO USPOSABLJANJE iz varnosti in zdravja pri delu in požarne varnosti, preizkus znanja in izdaja potrdil (pooblastilo št. 845-04/4/2003-2 z dne 17.02.2003 in dovoljenje za delo št.: 02039-219/2005 z dne 20. 6. 2006)

2. PREGLEDI IN PREIZKUSI DELOVNE OPREME, elektro meritve, izdelava zapisnikov, izdaja poročila - obratovalnega dovoljenja po Poslovniku (dovoljenje za delo št.: 02039-219/2005 z dne 20. 6. 2006)

3. PREGLED DELOVNE OPREME NA KMETIJAH:(dovoljenje za delo št.: 02039-219/2005 z dne 20. 6. 2006)

4. IZDELAVA IZJAVE O VARNOSTI Z OCENO TVEGANJA(dovoljenje za delo št.: 02039-219/2005 z dne 20. 6. 2006)

5. PREIZKAVE DELOVNEGA OKOLJA, toplotno udobje(temperature, vlage in gibanja zraka), osvetljenosti in hrupa, izdelava zapisnikov, izdaja potrdila o preiskavi delovnega okolja po Poslovniku. (dovoljenje za delo št.: 02039-219/2005 z dne 20. 6. 2006)

6. IZDELAVA  NAVODILA ZA VARNO DELO ZA DELOVNO OPREMO

7. IZDELAVA  NAVODILA ZA OSEBNO VAROVALNO OPREMO

8. RAZISKAVA POŠKODBE PRI DELU

9. NASTAVITEV EVIDENC  NA OSNOVI ZAKONA O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU

10. KONTROLNI PREGLED STANJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU

11. IZDELAVA-  POŽARNI RED - POŽARNI NAČRT - EVAKUACIJSKI NAČRTI

12. KONTROLNI PREGLED VARSTVA PRED POŽAROM

13. ZAPISNIKI O POŽARIH IN EKSPLOZIJAH

14. USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH KI DELAJO Z NEVARNIMI KEMIKALIJAMI IN IZDELAVA NAVODIL ZA NEVARNE KEMIKALIJE

15. RAZNE STORITVE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU TER POŽARNE VARNOSTI PO OPRAVLJENI URI

16. SODELOVANJE PRI OCENJEVALNI ANALIZI DELOVNIH MEST SKUPAJ S POOBLAŠČENIM ZDRAVNIKOM

17. SODELOVANJE  V SODNIH IN DRUGIH POSTOPKIH ZA ZAVAROVALNICE IN DELODAJALCE

18. SODELOVANJE PRI IZPOLNITVI ŠKODNEGA PRIMERA ODGOVORNOSTI  ZA ZAVAROVALNICE (rubrika 2 in 4)

19. IZVAJANJE DEL KOORDINATORJA V FAZI IZVEDBE PROJEKTOV IN IZDELAVO VARNOSTNIH NAČRTOV PO DOLOČILIH UREDBE O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU NA ZAČASNIH  IN PREMIČNIH GRADBIŠČIH

 

 

 

četpetsob
23°C26°C
7°C9°C
Napoved >>>

Novice:


Novi predpisi iz varstva pred požarom->Preberite

Vse gradivo (c) Varing | Spletne rešitve (c) Copyright T-media d.o.o. stran nazaj | tiskanju prijazno | nazaj na vrh