Varing
stran nazaj | tiskanju prijazno | na dno 
 
 
VARING
Služba za varstvo pri delu

Anton Fabjan s.p.
Ulica Slavka Gruma 100
8000 Novo mesto

tel.: 07 / 39-34-990
fax: 07 / 39-34-992
GSM: 041 673 455
e-mail: info@varing.si
 
 

Število obiskovalcev: 463246

 

 

 

EVROPSKI TEDEN VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU 2006 - VAREN ZAČETEK

Datum objave: 10. oktober 2006

V

 

Vseh državah Evropske unije se je 20. junija pričela preventiva kampanja »Varen začetek« s katero si prizadevamo zagotoviti mladim varen in zdrav začetek poklicne poti. Kampanja bo dosegla vrh v času evropskega tedna varnosti in zdravja pri delu, ki bo od 23. do 27 oktobra 2006.

 

Razlog za preventivno kampanjo so številne poškodbe mladih. V Evropi je pogostost poškodb pri delu od mladimi, ki so stari od 18 do 24 let vsaj za 50% višja kot pri drugih starostnih skupinah. Mlade lahko prizadenejo tudi poklicne bolezni, ki se razvijajo počasi. Za statističnimi podatki se skrivajo resnične zgodbe mladih, ki bodo morali preostanek življenja preživeti s hudimi okvarami zdravja. Nekateri pa so za posledicami delovnih nezgod ( predvsem v gradbeništvu) umrli, čeprav so imeli pred seboj še vse življenje.

Mladi so še posebno ranljivi v delovnem okolju, v katerih ni dovolj dobro poskrbljeno za varnost in zdravje pri delu. Mladi pogosto niso dovolj izkušeni. Praviloma tudi še nimajo dovolj ustreznega znanja o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu. Poleg tega niso dovolj izurjeni in usposobljeni. Ne poznajo dovolj svojih pravic in obveznosti s področja varnosti in zdravja pri delu. S skupnimi močmi tako samih mladih delavcev, neposredno nadrejenih, vodstev posameznih organizacijskih enot in strokovnih delavcev moramo mladim zagotoviti varen in zdrav začetek poklicne poti.

 

Veliko nezgod pri delu in zdravstvenih težav mladih je mogoče preprečiti. Mladi so dovzetni za informacije o varnosti in zdravju na delovnem mestu in so pripravljeni poskrbeti za lastno varnost, če le poznajo tveganja, ki so jim izpostavljeni. Mladi bi morali biti seznanjeni z osnovami varnosti in zdravja pri delu še preden bi se zaposlili. Varnost in zdravje pri delu morata postati ključna elementa izobraževalnega procesa. Vključiti ju je potrebno v učne programe in mladim privzgojiti kulturno preprečevanje tveganj. Ta prvi korak na poti k varnosti je pogosto premajhen in posledice so boleče za mladega delavca in družbo.

 

 

četpetsob
23°C26°C
7°C9°C
Napoved >>>

Novice:


Novi predpisi iz varstva pred požarom->Preberite

Vse gradivo (c) Varing | Spletne rešitve (c) Copyright T-media d.o.o. stran nazaj | tiskanju prijazno | nazaj na vrh